Ενισχυτικό λαδιού

ενισχυτικό λαδιού
Astor Treatment Oil
Ένα πολύ αποτελεσματικό Ελληνικό προϊόν με άριστα αποτελέσματα!
Το Astor Treatment Oil είναι ένα βελτιωτικό μηχανών εσωτερικής καύσης.

  • Αυξάνει το δείκτη ιξώδους των ορυκτελαίων σε υψηλές θερμοκρασίες
  • Περιορίζει το κάψιμο του λιπαντικού (ειδικά σε καταπονημένες μηχανές)
  • Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του
  • Χρησιμοποιείται σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με μέγιστο ποσοστό ανάμιξης περίπου 10%.