Προδιαγραφές λιπαντικών με βάση τη ρευστότητα

Προδιαγραφές λιπαντικών με βάση τη ρευστότητα

Οι προδιαγραφές λιπαντικών με βάση τη ρευστότητα είναι: SAE, ISO, AGMA, NLGI.

 

 

 

Society of Automotive EngineersΟ SAE (Society of Automotive Engineers) είναι ένας Οργανισμός (στην ουσία η Ένωση των Μηχανικών Αυτοκινήτων των ΗΠΑ) που κατηγοριοποιεί τα μηχανέλαια (Engine Oils) και τις βαλβολίνες (Gear Oils) με βάση το ιξώδες τους (ρευστότητας τους) σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες.

 

 

 

International Standard OrganisationΟ ISO (International Standard Organisation) είναι ένας Διεθνής Οργανισμός που κατηγοριοποιεί τα Βιομηχανικά λιπαντικά με βάση το ιξώδες τους (ρευστότητας τους) σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες.

 

 

 

American Gear Manufacturers AssociationΟ AGMA (American Gear Manufacturers Association) είναι ένας Οργανισμός (στην ουσία ο Σύνδεσμος των Αμερικάνων Κατασκευαστών Οδοντωτών Τροχών) που και αυτός (όπως και ο ISO) κατηγοριοποιεί τα βιομηχανικά λιπαντικά με βάση το ιξώδες τους σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες.

 

 

 

National Lubricating Greases InstituteΟ NLGI (National Lubricating Greases Institute) είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Λιπαντικών Λιπών που κατηγοριοποιεί τα γράσα (λιπαντικά λίπη) με βάση τη ρευστότητά τους (στη συγκεκριμένη περίπτωση τη συνεκτικότητά τους – δηλαδή την αντίσταση τους στη διείσδυση) σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες.